ბაზრის კვლევა

შესყიდვის ობიექტი საკანცელარიო საქონელი
წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა 01-05-2017
ტექნიკური დოკუმენტაცია ტექნიკური მოთხოვნები საკანცელარიო საქონელი 26.04.2017.pdf
საკონტაქტო ელ.ფოსტა g.margebadze@mof.ge
შესყიდვის ობიექტი აპლიკაციების მონიტორინგის და ანალიზის პროგრამული უზრუნველყოფა (თანდმევი მომსახურება ინსტალაციით)
წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა 01-05-2017
ტექნიკური დოკუმენტაცია ტექნიკური მოთხოვნები აპლიკაციების მონიტორინგის და ანალიზის პროგრამული 24.04.2017.pdf
საკონტაქტო ელ.ფოსტა g.margebadze@mof.ge
შესყიდვის ობიექტი 2 (ორი) წლიანი კრიპტოგრაფიული უსაფრთხოების SSL- სერტიფიკატი 1 (ერთი) დომენისათვის
წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა 26-04-2017
ტექნიკური დოკუმენტაცია ტექნიკური მოთხოვნები SSL 19.04.2017.pdf
საკონტაქტო ელ.ფოსტა g.margebadze@mof.ge
შესყიდვის ობიექტი Cisco UCS სერვერული მოწყობილობების მხარდაჭერის ლიცენზიები
წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა 12-04-2017
ტექნიკური დოკუმენტაცია ტექნიკური მოთხოვნები UCS.pdf
საკონტაქტო ელ.ფოსტა g.margebadze@mof.ge
შესყიდვის ობიექტი აპლიკაციების მონიტორინგის და ანალიზის პროგრამული უზრუნველყოფა (თანდმევი მომსახურება ინსტალაციით)
წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა 24-03-2017
ტექნიკური დოკუმენტაცია ტექნიკური მოთხოვნები აპლიკაციების მონიტორინგის და ანალიზის პროგრამული.pdf
საკონტაქტო ელ.ფოსტა g.margebadze@mof.ge
შესყიდვის ობიექტი ძირითადი და სარეზერვო ცენტრისათვის Dell EMC VNX5600 Block მყარი დისკების მასივის გაფართოება (თანდმევი მომსახურება ინსტალაციით)
წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა 21-03-2017
ტექნიკური დოკუმენტაცია ტექნიკური მოთხოვნები Dell EMC VNX5600 Block.pdf
საკონტაქტო ელ.ფოსტა g.margebadze@mof.ge
შესყიდვის ობიექტი Cisco UCS სერვერული მოწყობილობების მხარდაჭერის ლიცენზიები
წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა 20-03-2017
ტექნიკური დოკუმენტაცია ტექნიკური მოთხოვნები UCS.pdf
საკონტაქტო ელ.ფოსტა g.margebadze@mof.ge
შესყიდვის ობიექტი ვებ გვერდების და მობილური აპლიკაციების დეველოპმენტის პროგრამული პაკეტი
წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა 27-02-2017
ტექნიკური დოკუმენტაცია ტექნიკური დავალება.pdf
საკონტაქტო ელ.ფოსტა g.margebadze@mof.ge
შესყიდვის ობიექტი ქსელის მონიტორინგის პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერის ლიცენზია
წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა 30-01-2017
ტექნიკური დოკუმენტაცია ტექნიკური მოთხოვნები 24.01.2017.pdf
საკონტაქტო ელ.ფოსტა g.margebadze@gmaiil.com
შესყიდვის ობიექტი მონაცემთა შენახვის ძირითადი სისტემის EMC VNX 5600-ს ტექნიკური მხარდაჭერის ლიცენზია
წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა 10-01-2016
ტექნიკური დოკუმენტაცია ტექნიკური მოთხოვნები Vplex მხარდაჭერა.pdf
საკონტაქტო ელ.ფოსტა g.margebadze@mof.ge
შესყიდვის ობიექტი სასერვეროს კონდიციონერების ტექნიკური მომსახურება
წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა 21-12-2016
ტექნიკური დოკუმენტაცია ტექნიკური მოთხოვნები კონდენციონერები.pdf
საკონტაქტო ელ.ფოსტა g.margebadze@mof.ge
შესყიდვის ობიექტი 2 (ორ) წლიანი კრიპტოგრაფიული უსაფრთხოების SSL-სერტიფიკატი 1 (ერთი) დომენისა და ქვედომენებისათვის
წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა 26-12-2016
ტექნიკური დოკუმენტაცია ssl ტექნიკური მოთხოვნები 19.12.2016.pdf
საკონტაქტო ელ.ფოსტა g.margebadze@mof.ge
შესყიდვის ობიექტი TOAD DBA SUITE FOR ORACLE პროგრამის მხარდაჭერის ლიცენზია
წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა 21-12-2016
ტექნიკური დოკუმენტაცია TOAD ტექნიკური მოთხოვნები 14.12.2016.pdf
საკონტაქტო ელ.ფოსტა g.margebadze@mof.ge
შესყიდვის ობიექტი 2 (ორ) წლიანი კრიპტოგრაფიული უსაფრთხოების SSL-სერტიფიკატი 1 (ერთი) დომენისა და ქვედომენებისათვის
წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა 16-12-2016
ტექნიკური დოკუმენტაცია ssl ტექნიკური მოთხოვნები 09.12.2016.pdf
საკონტაქტო ელ.ფოსტა g.margebadze@mof.ge
შესყიდვის ობიექტი Cisco IP სატელეფონო მართვის სადგურის, Cisco გამოძახებათა ცენტრის (საკონტაქტო ცენტრი) და სატელეფონო საუბრების ჩაწერის სისტემის (Call recording) მხარდაჭერის ლიცენზია
წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა 24-11-2016
ტექნიკური დოკუმენტაცია ტექნიკური დოკუმენტაცია.pdf
საკონტაქტო ელ.ფოსტა g.margebadze@gmail.com
შესყიდვის ობიექტი აუთენტიფიკაციის სერვერის (Todos eCode3) განახლების ლიცენზია
წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა 22-11-2016
ტექნიკური დოკუმენტაცია ტექნიკური მოთხოვნები Todos.pdf
საკონტაქტო ელ.ფოსტა g.margebadze@mof.ge
შესყიდვის ობიექტი საიდენტიფიკაციო ბეჯები „დიჯიპასი“(თანმდევი მომსახურება ინსტალაციით)
წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა 22-11-2016
ტექნიკური დოკუმენტაცია ტექნიკური მოთხოვნები დიჯიპასები.pdf
საკონტაქტო ელ.ფოსტა g.margebadze@mof.ge