ტენდერები

შესყიდვის ტიპი   ელექტრონული ტენდერი
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 21-04-2017 04:10
წინადადების მიღება მთავრდება 15-05-2017 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 1 178 678,00
შესყიდვის ობიექტი 2 (ორი) ერთეული ძირითადი და სარეზერვო ცენტრისათვის Dell EMC VNX5600 Block მყარი დისკების მასივის გაფართოება (თანდმევი მომსახურება ინსტალაციით).
ბმული https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=227751&lang=ge
შესყიდვის ტიპი გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 19-04-2017 02:50
წინადადების მიღება მთავრდება 25-04-2017 02:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 846,00
შესყიდვის ობიექტი საკანცელარიო ნივთები
ბმული https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=227345&lang=ge
შესყიდვის ტიპი   ელექტრონული ტენდერი
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 30-03-2017 12:00
წინადადების მიღება მთავრდება 21-04-2017 01:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 1 577,00
შესყიდვის ობიექტი 2 (ორი) წლიანი კრიპტოგრაფიული უსაფრთხოების SSL-სერტიფიკატი 1 (ერთი) დომენისა და ქვედომენებისათვის
ბმული http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=225965&lang=ge
შესყიდვის ტიპი   ელექტრონული ტენდერი
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 28-02-2017 05:00
წინადადების მიღება მთავრდება 21-03-2017 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 224 119,00
შესყიდვის ობიექტი მონაცემთა შენახვის ძირითადი სისტემის EMC VNX 5600-ს ტექნიკური მხარდაჭერის ლიცენზია.
ბმული https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=222393&lang=ge
შესყიდვის ტიპი   ელექტრონული ტენდერი
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 28-02-2017 05:00
წინადადების მიღება მთავრდება 21-03-2017 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 1 666,00
შესყიდვის ობიექტი 2 (ორ) წლიანი კრიპტოგრაფიული უსაფრთხოების SSL-სერტიფიკატი 1 (ერთი) დომენისა და ქვედომენებისათვის.
ბმული https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=222391&lang=ge
შესყიდვის ტიპი   ელექტრონული ტენდერი
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 28-02-2017 05:00
წინადადების მიღება მთავრდება 21-03-2017 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 21 939,00
შესყიდვის ობიექტი ქსელის მონიტორინგის პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერის ლიცენზია
ბმული https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=222143&lang=ge
შესყიდვის ტიპი გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 26-12-2016 04:30
წინადადების მიღება მთავრდება 16-01-2017 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 6 200,00
შესყიდვის ობიექტი პროგრამის (TOAD DBA SUITE FOR ORACLE) მხარდაჭერის ლიცენზია
ბმული https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=214968&lang=ge
შესყიდვის ტიპი გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 26-12-2016 04:30
წინადადების მიღება მთავრდება 30-12-2016 01:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 27 000,00
შესყიდვის ობიექტი სასერვეროს კონდიციონერების ტექნიკური მომსახურება
ბმული https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=214967&lang=ge
შესყიდვის ტიპი გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 20-12-2016 03:35
წინადადების მიღება მთავრდება 26-12-2016 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 850,00
შესყიდვის ობიექტი სავიზიტო ბარათები
ბმული https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=214278&lang=ge
შესყიდვის ტიპი   ელექტრონული ტენდერი
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 29-11-2016 05:25
წინადადების მიღება მთავრდება 20-12-2016 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 3 240,00
შესყიდვის ობიექტი GPSS Integrator-ის სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნიკური მხარდაჭერა
ბმული https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=210889&lang=ge
შესყიდვის ტიპი გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 29-11-2016 05:25
წინადადების მიღება მთავრდება 05-12-2016 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 48 404,00
შესყიდვის ობიექტი Cisco IP სატელეფონო მართვის სადგურის, Cisco გამოძახებათა ცენტრის (საკონტაქტო ცენტრი) და სატელეფონო საუბრების ჩაწერის სისტემის (Call recording) მხარდაჭერის ლიცენზია
ბმული https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=210885&lang=ge
შესყიდვის ტიპი   ელექტრონული ტენდერი
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 15-11-2016 03:10
წინადადების მიღება მთავრდება 06-12-2016 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 8 500,00
შესყიდვის ობიექტი მონაცემთა ბაზების ადმინისტირირების პროგრამების მხარდაჭერის ლიცენზია
ბმული https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=209219&lang=ge
შესყიდვის ტიპი   ელექტრონული ტენდერი
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 18-11-2016 03:55
წინადადების მიღება მთავრდება 09-12-2016 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 488 962,00
შესყიდვის ობიექტი HP-ს სერვერული და მონაცემთა შენახვის სისტემებზე მხარდაჭერის ლიცენზია
ბმული https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=209610&lang=ge
შესყიდვის ტიპი   ელექტრონული ტენდერი
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 11-11-2016 05:00
წინადადების მიღება მთავრდება 02-11-2016 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 589 830,00
შესყიდვის ობიექტი რეზერვირების აპარატურულ-პროგრამული კომპლექსი (თანმდევი მომსახურება ინსტალაციით)
ბმული https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=208861&lang=ge
შესყიდვის ტიპი   ელექტრონული ტენდერი
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 19-10-2016 12:00
წინადადების მიღება მთავრდება 09-11-2016 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 430,00
შესყიდვის ობიექტი SSL-სერტიფიკატი
ბმული https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=206784&lang=ge
შესყიდვის ტიპი   ელექტრონული ტენდერი
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 19-10-2016 12:00
წინადადების მიღება მთავრდება 09-11-2016 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 670 343,00
შესყიდვის ობიექტი ბლეიდ სერვერული სისტემა (თანდმევი მომსახურება ინსტალაციით)
ბმული https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=206788&lang=ge
შესყიდვის ტიპი   ელექტრონული ტენდერი
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 01-11-2016 02:00
წინადადების მიღება მთავრდება 28-11-2016 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 286 933,00
შესყიდვის ობიექტი ქსელური კომუტატორი (თანმდევი მომსახურება ინსტალაციით)
ბმული https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=207867&lang=ge
შესყიდვის ტიპი   ელექტრონული ტენდერი
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 15-09-2016 06:00
წინადადების მიღება მთავრდება 06-10-2016 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 430,00
შესყიდვის ობიექტი SSL-სერტიფიკატი
ბმული https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=204031&lang=ge
შესყიდვის ტიპი   ელექტრონული ტენდერი
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 15-09-2016 06:00
წინადადების მიღება მთავრდება 06-10-2016 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 350 000,00
შესყიდვის ობიექტი ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემის (McAfee) მხარდაჭერის ლიცენზია
ბმული https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=204028&lang=ge